Zwierzęta

te co skaczą i fruwają

Pianie koguta 2 (oneshot, mono)

 

Jednokrotne pianie koguta.


0:02 min / (40.13 KB) autor dźwięku: Andrzej.
kategorie:

Pianie koguta 1 (oneshot, mono)

 

Pianie koguta


0:03 min / (42.13 KB) autor dźwięku: Andrzej.
kategorie:

Muczące krowy na pastwisku (loop, stereo)

 

Muczące krowy na pastwisku z nieznacznymi odgłosami otoczenia (świerszcze, ptaki). Nadaje sie do zaloopowania lub wycięcia poszczególnych dźwięków.


0:37 min / (575.96 KB) autor dźwięku: Andrzej.
kategorie:

Bzycząca osa (mono)

 

Bzyczenie osy z bliska, dwa warianty.


0:06 min / (93.7 KB) autor dźwięku: Andrzej.
kategorie:

Świerszcz (loop, mono)

 

Świerszcz nagrany z małej odległości.


0:19 min / (340 KB) autor dźwięku: Andrzej.
kategorie: