Słowniczek

Poniżej znajduje się skrótowy i obrazowy przegląd pojęć, z którymi można się spotkać podczas przeglądania biblioteki dźwięków SoundImpress.pl:
  • loop - dźwięk przeznaczony do odtwarzania w pętli (w kółko). Znajduje zastosowanie głównie przy odgłosach o nieokreślonej z góry długości oraz względnie monotonnym przebiegu, zwykle nie odnoszących się bezpośrednio do konkretnych zdarzeń, lecz aury otoczenia np.: jednostajnie padający deszcz, wiejący wiatr, oklaski publiczności (ale nie tylko). Szczególnie efektywne zastosowanie znajduje w grach komputerowych oraz stronach www, gdy długość nagrania możliwego do wykorzystania jest radykalnie ograniczona.
  • mouseover - to powszechnie stosowane określenie zdarzenia wyzwalanego umiejscowieniem kursora ponad konkretnym elementem w aplikacji multimedialnej. Także efektu dźwiękowiego.
  • onclick - podobnie jak mouseover, to zdarzenie powodowane kliknięciem np.: na przycisku, pozycji w menu itp.
  • oneshot - krótki dźwięk, odzwierciedlający pojedyncze zdarzenie. Może to być np.: wystrzał z broni, klaśnięcie w dłonie, kichnięcie lub odgłos podłożony pod kliknięcie w przycisk. Cechą charakterystyczną "oneshotów" jest to, że dobrze nadają się pod krótkie, punktowe zdarzenia z mocno wyeksponowanym akcentowanym. Jednak w przypadku dźwięków pochodzenia naturalnego, wielokrotne powtórzenia mogą skutkować tzw. "efektem karabinu maszynowego", który jest niepożądany gdy celem jest osiągnięcie realistycznego brzmienia. Wyjściem z tej sytuacji jest zastosowanie próbek nagrania w kilku wariantach dla tego samego zdarzenia lub technika Foleya.
  • royalty free - to powszechnie spotykany rodzaj deklaracji dotyczącej stosowanego typu opłat i licencjonowania produktów pracy twórczej (głównie). Najbardziej wąsko definiując - oznajmia ona po prostu iż nie są pobierane dodatkowe opłaty, np.: tantiemy z tytułu użytkowania dzieła. W nieco szerszym ujęciu, opłata zwykle jest jednorazowa i nie jest uzależniona od sposobu wykorzystania (np.: obszaru geograficznego prezentacji, czy też nakładu publikacji).
  • SFX (ang. Sound Effects) - w dźwiękowym świecie skrót określający dźwiękowe efekty specjalne, niekoniecznie powstałe w sposób naturalny - niejednokrotnie brzmiące całkowicie abstrakcyjnie i będące wynikiem pracy tzw. sound designera, mające na celu podkreślenie lub uwypuklenie zdarzeń, zjawisk.
  • technika Foleya - to sposób kreowania warstwy efektów dźwiękowych, zwykle stosowany w postprodukcji, mający na celu stworzenie korespondującej z obrazem oprawy dźwiękowej, polegający na nagrywaniu dźwięków w synchronizacji z obrazem. Szczególnie przydatny przy powstawaniu filmów animowanych lub w sytuacjach, gdy zebrana aura dźwiękowa podczas nagrania na planie jest niemożliwa do wykorzystania (np.: z powodu nie dających się uniknąć hałasów lub zakłóceń) lub po prostu niezbyt efektowna. W technice Foleya spotykają się zarówno podejście naturalistyczne, dążące do oddania jak największego realizmu oraz kreatywne - w którym zastosowanie znajdują różnego rodzaju zamienniki dla oryginalnych źródeł brzmień. Podejście kreatywne wynika ze względów praktycznych (łatwiej znaleźć dużą blachę niż wywołać burzę z piorunami), a także z chęci do przekoloryzowywania rzeczywistości - co jest nagminnie stosowane np.: w scenach walki, w filmach akcji.

    A tu bardziej obrazowo: